سایت 69 بت ، سایت شرط بندی پیام صادقیان مرکز بازیهای آنلاین

آموزش ورزش اسکیت

آموزش ورزش اسکیت | 69 بت

آموزش ورزش اسکیت

در سایت  ۶۹ بت بهترین سایت شرط بندی ایرانی

(سایت شرط بندی پیام صادقیان)

در سایت ۶۹ بت بهترین و معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی با ما همرا یاشید با آموزش ورزش اسکیت..

فراگیری و داشتن تعادل اولیه در کنار میله:اولین اقدام موثر کارآموزان برای فراگیری ورزش اسکیت این است که در کنار میله ای که در دیوار متصل است می ایستند و با دو دست خود میله را گرفته و پای خود را بصورت یکی در میان از روی زمین بلند کرده و به روی زمین کوبیده و در اصطلاح حرکت درجا می زنند و بعد از این حرکت کارآموزان دست چپ را از میله چسبیده به دیوار جدا و این حرکت در جا را تکرا و بعد از این حرکت دو دست را جدا و درجا می زنند و پاهای خود را باید بصورت عدد ۷ در بیاورند.

آموزش ورزش اسکیت در سایت شرط بندی پیام صادقیان معروف به ۶۹ بت، انجام دادن حرکت تعادل اولیه در حال حرکت:حرکت و اقدامی که در متن بالا ذکر کردیم را کارآموزان باید در حال حرکت این کار را صورت دهند و این نکته را بدانید که پای کارآموزان روی زمین سر نخورد و پای کارآموزان به همان صورت درجا زدن به سمت جلو در حرکت باشد و بعد از این اقدام حرکت درجا زدن را کمی با ارامش انجام و سپس یکی از پاهای خود را به سمت بالا نگه دارند..

انجام حرکت Gliding  یا سر خوردن روی زمین:کارآموزان اول پاهای خود را مثل عدد ۷ روی زمین قرار دهند و سپس پاهای خود را تک تک به سمت جلو هل و سعی کنند راه بروند.آموزش ورزش اسکیت در سایت شرط بندی پیام صادقیان معروف به ۶۹ بت

حرکت تعادلی ۲ پا :زمانی که کارموزان در حال راه رفتن روی زانوهای خود بشیند و دست ها را روبه روی خود صاف گرفته و تا چند لحظه نگه دارد.

حرکت تعادلی ۱ پا: در آغاز این کار کارآموزان اول باید راه بروند و سپس پای راست خود را بالا نگه دارند و تا عدد ۵ بشمارند و سپس پای چپ خود را بالا نگه دارند و تا عدد ۵ یشمارند و به این نکته توجه کنند که پا از سمت زانو خم کنند و به داخل شکم خود بکشند . دست ها باید به سمت دو طرف بدن کشیده شود تا بتوانند تعادل خود را حفظ کنند.آموزش ورزش اسکیت در سایت شرط بندی پیام صادقیان معروف به ۶۹ بت

روش ترمز کشیدن :اکثر اسکیت های این لاین دارای ترمز در سمت پای راست دارند که برای ترمز کشیدن اول باید زانوی پای چپ را کمی به سمت جلو خم کرده و ترمز پای راست را محکم به زمین فشار دهید ترمز این اسکیت ها برای حرکت به جلو می باشد و در حرکت های عقب کاربردی ندارد.

حرکت کراس اور: در آغاز این کار کارآموزان در کنار میله دیوار می ایستند و با دست های خود میله را گرفته و ابتدا پای سمت راست خود را از جلوی پای سمت چپ که زانو آن صاف است به سمت طرف چپ پای سمت چپ آورده شده و پاها ی خود را به صورت علامت ضربدر در می آورند و بعد پای سمت چپ از زیر پای سمت راست در جای خود قرار می دهند و چند بار این حرکت را در کنار میله دیوار انجام داده و بعد از چند بار انجام دادن این حرکت دست های خود را از دیوار جدا کرده و این حرکت را بصورت آزاد انجام می دهند.بعد از اینکه این کار را در کنار میله ها انجام دادند و یاد گرفتند میله را رها کرده و این کار را بصورت آزاد انجام می دهند . بعد از فراگیری این حرکت کارآموزان باید بصورت دایره ای پشت سرهم این حرکت را صورت دهند.

انجام حرکت سر خوردن به طرف عقب: در آغاز کارآموزان باید در کنار میله ها ایستاده و خود را خیلی آرام به طرف عقب هل داده و آرام پاهای خود را از روی زمین بلند کنند مانند تعادلی از جلو ولی پاها باید بصورت عدد هشت باشند.آموزش ورزش اسکیت در سایت شرط بندی پیام صادقیان معروف به ۶۹ بت

امیدواریم از این مطلب در سایت شرط بندی ۶۹ بت در رابطه با آموزش ورزش اسکیت استفاده لازم را برده باشین.سایت شرط بندی پیام صادقیان

بدون برچسب

مطالب مرتبط

مقررات و اصول مسابقات ورزش سوارکاری
معرفی انواع بازی ها کامپیوتری
قوانین سایت شرط بندی
قوانین شرط بندی

دیدگاهی بنویسید

بالا